Antigen Testing

תנאי שימוש ומדיניות החזרים

ניתן לקבוע תורים עד 10 ימים מראש, ולא יותר.

לטיסות קצת לפני חצות, אנו ממליצים להיבדק ביום הטיסה כדי למנוע את האפשרות שתוצאות הבדיקה לא יחולו עקב עיקוב טיסה.

על אחראיות הלקוח לוודא כי הבדיקה מתאימה לדרישות הכניסה של מדינת היעד.

על אחראיות הלקוח לוודא כי הפרטים שמילא באתר הרישום נכונים (לדוגמה שם, ת"ז).

לא יינתן החזר כספי לאחר ביצוע הבדיקה.

יינתן החזר כספי מלא פחות 5% עמלה ניהולית עבור ביטול תור יותר מ24 שעות לפני התור ועבור ביטול תור 6-24 שעות לפני התור עקב שינוי מדיניות ממשלתית.

לא יינתן החזר למי שלא הגיע לבדיקה ללא התרעה.